Gå till Facebook

Storstädning
En storstädning då och då är bra både för bostaden och för de som bor och vistas i den. Även om den regelbundna vardagsstädningen är tillfredställande finns det detaljer och utrymmen som inte städas regelbundet.

Hur ofta en storstädning behöver göras beror självklart på bostaden och vilka krav och önskemål du har som kund.

Garantier

Vi lämnar alltid garanti på storstädningen. Eventuella brister som framkommer vid besiktningstillfället, i anslutning till städtillfället, åtgärdas genast av oss.